Kontakt för arrangörer

Kontakta gärna vår VD för ytterligare information:

Lars Johansson
070-229 52 20
lars.johansson@stadiumarena.se

Vaktmästare
Tom Lindroos
Tom.lindroos@stadiumarena.se
011-23 13 50