Tillgänglighet och Säkerhet

Vi är väldigt stolta över att ha prisats för vårt tillgänglighetsarbete och Norrköpings Kommuns hedersomnämnande 2009. 

Vårt rullstolsbasketlag är Svenska Mästare och för oss är det en självklarhet att alla utrymmen i arenan ska vara lättillgänglig för alla, oavsett rörelse- eller funktionsnedsättning. Dessutom är alla dörrar extra höga så att även långa basketspelare ska kunna gå upprätt i lokalerna.

Säkerhet
Ur brandsäkerhetssynpunkt är hallen byggd med många och tydliga utrymningsmöjligheter. 3900 personer kan utrymmas på sex minuter.

Toaletter
I Stadium Arena finns ett 50-tal toaletter.