Norrköping Arena AB

Norrköping Arena AB är ett helägt dotterbolag till Norrköpings Basketförening (Norrköping Dolphins). Bolaget äger, förvaltar och driver arenan, som enligt avtal med Stadium AB marknadsförs under namnet Stadium Arena.

Stadium Arena invigdes i december 2008 och bygget kostade cirka 150 miljoner kronor. Arenabygget finansieras dels med ett lån från Norrköpings Kommun, dels med banklån och egen insats. Norrköpings kommun hyr friidrottsarenan och träningshallarna måndag-fredag på dagtid. Övrig tid hyrs friidrottshallen av Friidrottsalliansen.